poniedziałek, 23 czerwca 2014

I Sympozjum Integracyjne"Radiokomunikacja Amatorska UKF-Gajów 2014"

W dniach od 19 do 22 czerwca w Gajowie odbyło się I Sympozjum Integracyjne „Radiokomunikacja Amatorska UKF”. Tematem Sympozjum były łączności EME jak i amatorskie konstrukcje dla pasm mikrofalowych. Program spotkania obejmował prelekcje i wykłady,  laboratorium pomiarowe,  pokazy łączności EME, dyskusje panelowe. 
Można było skorzystać z przyrządów pomiarowych zorganizowanych przez SP9WY, SP6GWN, SP9QZO oraz SQ5MX.
Była także giełda elektroniczna, tombola, ognisko z darmową grochówką, grupowe zdjęcia, spotkania, długie rozmowy...

DO ZOBACZENIA ZA ROK